συγγενής (suggenês)

da σύν e γένος
TDNT - 7: 736,1097
Numero Strong: G4773
aggettivo

1) della stessa parentela, affine, consanguineo
2) in senso più largo, della stessa nazione, un concittadino

συγγενεῖς: acc. pl. masc., nom. pl. masc.
συγγενεῦσιν: dat. pl. masc.
συγγενῆ: acc. sing. masc.
συγγενὴς: nom. sing. masc.
συγγενῶν: gen. pl. masc.

(+) parente: 4
parente: 7
Totale: 11

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω