συγκακουχέομαι (sugkakoucheomai)

da σύν e κακουχέομαι
Numero Strong: G4778
verbo

1) maltrattare con un altro
2) essere maltrattato in compagnia con, condividere persecuzioni o avere una comunione di mali

συγκακουχεῖσθαι: med. pres. inf.

maltrattare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω