συγκρίνω (sugkrinô)

da σύν e κρίνω
TDNT - 3: 953,469
Numero Strong: G4793
verbo

1) unire insieme in modo adatto, comporre, unire
2) interpretare
3) paragonare

συγκρῖναι: att. aor. inf.
συγκρίνοντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.

(+ἑαυτοῦ) confrontare: 1
(+ἑαυτοῦ) paragonare: 1
adattare: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω