συμβαίνω (sumbainô)

da σύν e la radice di βάσις
Numero Strong: G4819
verbo

1) camminare con i piedi vicini
2) venire insieme, incontrare qualcuno
3) di cose che accadono allo stesso tempo, accadere, capitare, succedere

συμβαίνειν: att. pres. inf.
συμβαίνοντος: att. pres. ptc. gen. sing. neut.
συμβάντων: att. aor. ptc. gen. pl. masc.
συμβέβηκεν: 3sing. att. pf. ind.
συμβεβηκότι: att. pf. ptc. dat. sing. neut.
συμβεβηκότων: att. pf. ptc. gen. pl. neut.
συνέβαινεν: 3sing. att. impf. ind.
συνέβη: 3sing. att. aor. ind.

(+αὐτός) accadere: 1
(+ἐγώ) venire: 1
accadere: 3
avvenire: 2
dovere: 1
Totale: 8

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω