συμβούλιον (sumboulion)

da una presunta parola derivata da σύμβουλος
Numero Strong: G4824
sostantivo neutro

1) consiglio, che è dato o ricevuto
   1a) consulta, deliberazione
2) un consiglio
   2a) una riunione di consiglieri o persone che si consultano (i governatori e procuratori di province avevano un gruppo di assessori o consiglieri da cui ricevevano consiglio prima di giudicare)

συμβούλιον, συμβούλιόν: acc. sing.
συμβουλίου: gen. sing.

consigliare: 8
Totale: 8

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω