συμφωνέω (sumfôneô)

da σύμφωνος
TDNT - 9: 304,1287
Numero Strong: G4856
verbo

1) andare d'accordo insieme
2) andare d'accordo con uno negli affari, fare un accordo, contrattare

συμφωνήσας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
συμφωνήσει: 3sing. att. fut. ind.
συμφωνήσωσιν: 3pl. att. aor. cong.
συμφωνοῦσιν: 3pl. att. pres. ind.
συνεφωνήθη: 3sing. pass. aor. ind.
συνεφώνησάς: 2sing. att. aor. ind.

accordare: 3
accordare a: 2
adattare: 1
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω