συμπόσιον (sumposion)

da una parola derivata dall'alternativa di συμπίνω
Numero Strong: G4849
sostantivo neutro

1) una festa, divertimento
   1a) della festa stessa, gli ospiti
   1b) file di ospiti

συμπόσια: acc. pl.

(+συμπόσιον) a gruppo: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω