συμπαραλαμβάνω (sumparalambanô)

da σύν e παραλαμβάνω
Numero Strong: G4838
verbo

1) prendere insieme con
2) nel NT prendere qualcuno con sé come compagno

συμπαραλαβεῖν: att. aor. inf.
συμπαραλαβόντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
συμπαραλαβὼν: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
συμπαραλαμβάνειν: att. pres. inf.

prendere: 1
prendere con: 3
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω