συνήδομαι (sunêdomai)

voce media da σύν e la radice di ἡδονή
Numero Strong: G4913
verbo

1) rallegrarsi insieme con (un altro o altri)
2) nel NT una volta rallegrarsi con sé stesso o interiormente

συνήδομαι: 1sing. med. pres. ind.

io compiacere: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω