συναναμίγνυμι (sunanamignumi)

da σύν ed una parola composta da ἀνά e μίγνυμι
TDNT - 7: 852,1113
Numero Strong: G4874
verbo

1) miscelare insieme
2) frequentare qualcuno, essere intimo con qualcuno

συναναμίγνυσθαι: med. pres. inf.

avere relazione con: 1
mischiare con: 2
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω