συναπάγομαι (sunapagomai)

da σύν e ἀπάγω
Numero Strong: G4879
verbo

1) condurre via con o insieme
2) metaforicamente essere portato via con
   2a) di una cosa, cioè da una cosa, come per sperimentare con altri la forza di ciò che si porta via
   2b) cedere o sottoporsi a cose, condizioni o impieghi bassi: non evadere il loro potere

συναπαγόμενοι: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
συναπαχθέντες: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.
συναπήχθη: 3sing. pass. aor. ind.

lasciare attrarre: 1
trascinare: 2
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω