συναθροίζω (sunathroizô)

da σύν e athroizo (ammassare)
Numero Strong: G4867
verbo

1) raggruppare insieme con altri
2) riunire
3) essere raggruppato insieme cioè venire insieme

συναθροίσας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
συνηθροισμένοι: pass. pf. ptc. nom. pl. masc.

riunire: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω