συνεργός (sunergos)

da una parola presunta composta da σύν e la radice di ἔργον
TDNT - 7: 871,1116
Numero Strong: G4904
aggettivo

1) compagno di lavoro, collega

συνεργοὶ, συνεργοί: nom. pl. masc.
συνεργὸν: acc. sing. masc.
συνεργός: nom. sing. masc.
συνεργούς: acc. pl. masc.
συνεργῷ: dat. sing. masc.
συνεργῶν: gen. pl. masc.

(+) collaborare: 4
(+γίνομαι) collaborare: 1
collaborare: 6
compagno: 1
servire: 1
Totale: 13

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω