συστρατιώτης (sustratiôtês)

da σύν e στρατιώτης
TDNT - 7: 701,1091
Numero Strong: G4961
sostantivo maschile

1) un co-soldato
2) un socio in lavoro e conflitti per la causa di Cristo

συστρατιώτῃ: dat. sing.
συστρατιώτην: acc. sing.

(+) compagno di armare: 1
di lottare: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω