σωτήριον (sôtêrion)

neutro della stessa parola di σωτηρία come sostantivo (propriamente, concreto)
TDNT - 7: 1021,1132
Numero Strong: G4992
sostantivo neutro

1) quello che salva, che porta salvezza
2) colui che incarna questa salvezza, o attraverso cui Dio sta per compierla, salvatore
3) la speranza di (futura) salvezza

σωτηρίου: gen. sing.

salvare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω