τίνω (tinô)

fortificata dalla parola primaria tio (che è usata solo come un'alternativa in certi tempi)
Numero Strong: G5099
verbo

1) pagare, ricompensare
2) pagare la pena, soffrire punizione
+ δίκη: essere punito

τίσουσιν: 3pl. att. fut. ind.

essere: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω