τέκτων (tektôn)

dalla radice di τιμωρία
Numero Strong: G5045
sostantivo maschile

1) un lavoratore in legno, un falegname, costruttore
   1a) il falegname o costruttore di un nave
2) qualsiasi artigiano o lavoratore
   2a) l'arte della poesia, creatore di canzoni
3) un progettista, uno che fa piani, cospiratore
   3a) un autore

τέκτονος: gen. sing.
τέκτων: nom. sing.

falegname: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω