τολμάω (tolmaô)

da tolma (baldanza, probabilmente dalla radice di τέλος tramite l'idea di condotta estrema)
TDNT - 8: 181,1183
Numero Strong: G5111
verbo

1) non temere o evitare per la paura
2) sopportare
3) recarsi a
4) essere baldo
5) comportarsi audacemente, trattare audacemente

ἐτόλμα: 3sing. att. impf. ind.
ἐτόλμησεν, ἐτόλμησέν: 3sing. att. aor. ind.
ἐτόλμων: 3pl. att. impf. ind.
τολμᾷ: 3sing. att. pres. ind., 3sing. att. pres. cong.
τολμᾶν: att. pres. inf.
τολμῆσαι: att. aor. inf.
τολμήσας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
τολμήσω: 1sing. att. fut. ind.
τολμῶ: 1sing. att. pres. ind.
τολμῶμεν: 1pl. att. pres. ind.

agire: 1
ardire: 2
avere coraggio di: 3
fare coraggio: 1
osare: 7
osare pretendere: 2
Totale: 16

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω