τρίστεγον (tristegon)

neutro di una parola composta da τρεῖς e στέγη come sostantivo
Numero Strong: G5152
sostantivo neutro

1) che ha tre tetti o piani, il terzo piano

τριστέγου: gen. sing.

tre piano: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω