τρέχω (trechô)

a quanto pare un verbo primario (propriamente, threcho, vedi θρίξ), che usa dremo (la radice di δρόμος) come alternativa in certi tempi
TDNT - 8: 226,1189
Numero Strong: G5143
verbo

1) correre
   1a) di persone in fretta
   1b) di quelli che corrono in una gara
2) metaforicamente
   2a) di dottrina rapidamente propagata
   2b) da una metafora presa da atleti in una gara, esercitarsi, sforzarsi
   2c) spendere la propria forza compiendo o raggiungendo qualcosa
   2d) usato negli scritti greci per evidenziare un pericolo estremo, che richiede l'utilizzo di tutto il proprio sforzo per poterlo superare

δραμὼν: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
ἔδραμεν: 3sing. att. aor. ind.
ἔδραμον: 1sing. att. aor. ind., 3pl. att. aor. ind.
ἐτρέχετε: 2pl. att. impf. ind.
ἔτρεχον: 3pl. att. impf. ind.
τρέχει: 3sing. att. pres. ind.
τρέχετε: 2pl. att. pres. imptv.
τρέχῃ: 3sing. att. pres. cong.
τρέχοντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
τρέχοντος: att. pres. ptc. gen. sing. masc.
τρεχόντων: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
τρέχουσιν: 3pl. att. pres. ind.
τρέχω: 1sing. att. pres. ind., 1sing. att. pres. cong.
τρέχωμεν: 1pl. att. pres. cong.

(+ἔρχομαι) correre: 1
correre: 17
correre a: 1
spandere: 1
Totale: 20

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω