ψάλλω (psallô)

probabilmente fortificata da psao (strofinare o toccare la superficie, vedi ψώχω)
TDNT - 8: 489,1225
Numero Strong: G5567
verbo

1) strappare, togliere
2) fare vibrare toccando, fare un suono metallico
   2a) toccare o colpire la corda, colpire le corde di uno strumento musicale affinché vibrino dolcemente
   2b) suonare uno strumento a corda, suonare l'arpa, eccetera
   2c) cantare alla musica dell'arpa
   2d) nel NT cantare un inno, celebrare le lodi di Dio in canti, salmeggiare

ψαλλέτω: 3sing. att. pres. imptv.
ψάλλοντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
ψαλῶ: 1sing. att. fut. ind.

cantare di inno: 1
cantare lodare: 1
salmeggiare: 3
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω