ψύχομαι (psuchomai)

un verbo primario
Numero Strong: G5594
verbo

1) respirare, soffiare, raffreddare soffiando
2) essere fatto o diventare fresco o freddo
3) metaforicamente di amore svanito

ψυγήσεται: 3sing. pass. fut. ind.

raffreddare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω