ψεύδομαι (pseudomai)

voce media a quanto pare di un verbo primario
TDNT - 9: 594,1339
Numero Strong: G5574
verbo

1) mentire, dire falsità intenzionali
2) ingannare qualcuno con una bugia, mentire a

ἐψεύσω: 2sing. med. aor. ind.
ψεύδεσθε: 2pl. med. pres. imptv.
ψεύδομαι: 1sing. med. pres. ind.
ψευδόμεθα: 1pl. med. pres. ind.
ψευδόμενοι: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
ψεύδονται: 3pl. med. pres. ind.
ψεύσασθαι, ψεύσασθαί: med. aor. inf.

(+σύ) da fare mentire: 1
mentire: 11
Totale: 12

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω