ψυχρός (psuchros)

da ψῦχος
TDNT - 2: 876,296
Numero Strong: G5593
aggettivo

1) freddo, fresco
   1a) di acqua fresca
2) metaforicamente
   2a) freddo cioè indolente, inerte
   2b) di mente: di qualcuno senza la calda fede cristiana ed il desiderio per la santità

ψυχρός, ψυχρὸς: nom. sing. masc.
ψυχροῦ: gen. sing. neut.

di acqua freschezza: 1
freddare: 3
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω