ζῆλος (zêlos)

da ζέω
TDNT - 2: 877,297
Numero Strong: G2205
sostantivo maschile/neutro

1) eccitamento di mente, ardore, fervore di spirito
   1a) zelo, ardore nell'abbracciare, inseguire o difendere qualcosa
      1a1) zelo per una persona o cosa
      1a2) la fierezza di indignazione, zelo punitivo
   1b) una rivalità invidiosa e litigiosa, gelosia

ζῆλον: acc. sing.
ζῆλος: acc. sing., nom. sing., nom. sing.
ζήλου: gen. sing.
ζήλῳ: dat. sing.

ardere: 1
di gelosia: 1
di invidiare: 2
gelosia: 5
invidiare: 1
premura: 1
zelo: 5
Totale: 16

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω