ζεῦγος (zeugos)

dalla stessa parola di ζυγός
Numero Strong: G2201
sostantivo neutro

1) una coppia (cavalli o muli o buoi) soggiogata insieme, un paio di bestie con giogo
2) un paio

ζεύγη: acc. pl.
ζεῦγος: acc. sing.

paio: 1
uno paio: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω