Ἑβραΐς (Hebrais)

da Ἔβερ
TDNT - 3: 356,372
Numero Strong: G1446
sostantivo femminile

1) ebreo, la lingua ebraica, non quella in cui è stato scritto l'AT ma la lingua aramaica, parlata da Gesù e gli apostoli e già introdotta da molto tempo in Palestina

Ἑβραΐδι: dat. sing.

(+διάλεκτος) ebreo: 1
ebreo: 2
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω