Ἑλληνιστής (Hellênistês)

da una parola derivata da Ἕλλην
TDNT - 2: 504,227
Numero Strong: G1675
sostantivo maschile

1) un ellenista
   1a) uno che imita le abitudini e costumi o l'adorazione dei greci, e che usa la lingua greca
   1b) usato nel NT di ebrei nati in terre straniere e che parlano il greco

Ἑλληνιστάς: acc. pl.
Ἑλληνιστῶν: gen. pl.

ellenico: 2
Grecia: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω