ἱεροσυλέω (hierosuleô)

da ἱερόσυλος
TDNT - 3: 255,349
Numero Strong: G2416
verbo

1) commettere sacrilegio, rubare nel tempio
   1a) in Romani 2:22, dove il significato è "tu che aborri gli idoli e la loro contaminazione, ma non esiti di depredare i loro santuari"

ἱεροσυλεῖς: 2sing. att. pres. ind.

spogliare tempio: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω