ἰσχύω (ischuô)

da ἰσχύς
TDNT - 3: 397,378
Numero Strong: G2480
verbo

1) essere forte
   1a) essere forte di corporatura, essere robusto, essere di buona salute
2) avere potere
   2a) avere potere come mostrato da atti straordinari
      2a1) esercitare potere, avere forza per superare
   2b) essere una forza, giovare
   2c) essere utile
   2d) potere, essere in grado
+ οὐ: non potere

ἰσχύει: 3sing. att. pres. ind.
ἰσχύειν: att. pres. inf.
ἴσχυεν: 3sing. att. impf. ind.
ἴσχυον: 3pl. att. impf. ind.
ἰσχύοντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
ἰσχύοντος: att. pres. ptc. gen. sing. masc.
ἰσχύσαμεν: 1pl. att. aor. ind.
ἴσχυσαν: 3pl. att. aor. ind.
ἴσχυσας: 2sing. att. aor. ind.
ἰσχύσατε: 2pl. att. aor. ind.
ἴσχυσεν: 3sing. att. aor. ind.
ἰσχύσουσιν: 3pl. att. fut. ind.
ἰσχύω: 1sing. att. pres. ind.

(+κατακυριεύω) trattare: 1
(+τίς) valore: 1
affermare: 1
avere forzare di: 1
buono: 1
essere capacità: 1
essere capacità di: 2
essere in grado di: 1
non tradotto: 1
potere: 14
rimanere effettuare: 1
sanare: 2
vincere: 1
Totale: 28

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω