ἑτοιμάζω (hetoimazô)

da ἕτοιμος
TDNT - 2: 704,266
Numero Strong: G2090
verbo

1) preparare, rendere pronto
   1a) fare le preparazioni necessarie, rendere tutto pronto
2) metaforicamente
   2a) presa dai costumi orientali di mandare davanti ai re sui loro percorsi delle persone per livellare le strade e renderle praticabili
   2b) preparare le menti degli uomini affinché ricevano il Messia nel modo appropriato ed ottengano le sue benedizioni

ἑτοίμαζέ: 2sing. att. pres. imptv.
ἑτοιμάσαι: att. aor. inf.
ἑτοιμάσας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
ἑτοιμάσατε: 2pl. att. aor. imptv.
ἑτοιμασθῇ: 3sing. pass. aor. cong.
ἑτοίμασον: 2sing. att. aor. imptv.
ἑτοιμάσω: 1sing. att. aor. cong.
ἑτοιμάσωμεν, ἑτοιμάσωμέν: 1pl. att. aor. cong.
ἡτοίμακα: 1sing. att. pf. ind.
ἡτοίμασαν: 3pl. att. aor. ind.
ἡτοίμασας: 2sing. att. aor. ind.
ἡτοίμασεν: 3sing. att. aor. ind.
ἡτοιμασμένην: pass. pf. ptc. acc. sing. femm.
ἡτοιμασμένοι: pass. pf. ptc. nom. pl. masc.
ἡτοιμασμένοις: pass. pf. ptc. dat. pl. masc.
ἡτοιμασμένον: pass. pf. ptc. acc. sing. masc., pass. pf. ptc. acc. sing. neut., pass. pf. ptc. nom. sing. neut.
ἡτοίμασται: 3sing. pass. pf. ind.

(+αὐτός) preparare: 1
(+) preparare: 1
(+ἐγώ) preparare: 2
(+σύ) preparare: 1
apparecchiare: 2
che preparare: 1
per preparare: 2
preparare: 27
prontezza: 2
tenere prontezza: 1
Totale: 40

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω