ἐγγίζω (eggizô)

da ἐγγύς
TDNT - 2: 330,194
Numero Strong: G1448
verbo

1) portare vicino, congiungere una cosa ad un'altra
2) attirare vicino, avvicinare

ἐγγιεῖ: 3sing. att. fut. ind.
ἐγγίζει: 3sing. att. pres. ind.
ἐγγίζειν: att. pres. inf.
ἐγγίζομεν: 1pl. att. pres. ind.
ἐγγίζοντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
ἐγγίζοντι: att. pres. ptc. dat. sing. masc.
ἐγγίζοντος: att. pres. ptc. gen. sing. masc.
ἐγγιζόντων: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
ἐγγίζουσαν: att. pres. ptc. acc. sing. femm.
ἐγγίζουσιν: 3pl. att. pres. ind.
ἐγγίσαι: att. aor. inf.
ἐγγίσαντος: att. aor. ptc. gen. sing. masc.
ἐγγίσας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
ἐγγίσατε: 2pl. att. aor. imptv.
ἤγγιζεν: 3sing. att. impf. ind.
ἤγγικεν: 3sing. att. pf. ind.
ἤγγισαν: 3pl. att. aor. ind.
ἤγγισεν: 3sing. att. aor. ind.

(+αὐτός) essere vicinanza: 2
(+εἰμί) avvicinare: 1
accostare: 1
arrivare: 1
avvicinare: 16
egli avvicinare: 1
essere vicinanza: 18
giungere: 1
vicinanza: 1
Totale: 42

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω