ἐκδημέω (ekdêmeô)

da una parola composta da ἐκ e δῆμος
TDNT - 2: 63,149
Numero Strong: G1553
verbo

1) andare all'estero
2) emigrare, partire
3) essere o vivere all'estero

ἐκδημῆσαι: att. aor. inf.
ἐκδημοῦμεν: 1pl. att. pres. ind.
ἐκδημοῦντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.

essere assenza: 1
partire: 2
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω