ἐκπειράζω (ekpeirazô)

da ἐκ e πειράζω
TDNT - 6: 23,822
Numero Strong: G1598
verbo

1) verificare, provare completamente
2) mettere alla prova il carattere e il potere di Dio

ἐκπειράζωμεν: 1pl. att. pres. cong.
ἐκπειράζων: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
ἐκπειράσεις: 2sing. att. fut. ind.

(+αὐτός) mettere a provare: 1
tentare: 3
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω