ἐκτρέπομαι (ektrepomai)

da ἐκ e la radice di τροπή
Numero Strong: G1624
verbo

1) girare o torcere
   1a) in senso medico usato di lembi slogati
2) spegnere
3) essere girato a parte
4) girare a parte
5) girarsi via da, evitare una cosa, evitare di incontrare o associarsi con qualcuno

ἐκτραπῇ: 3sing. pass. aor. cong.
ἐκτραπήσονται: 3pl. pass. fut. ind.
ἐκτρεπόμενος: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
ἐξετράπησαν: 3pl. pass. aor. ind.

abbandonare: 1
evitare: 1
sviare: 1
uscire fuori di strada: 1
volgere: 1
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω