ἐλάχιστος (elachistos)

superlativo di elachus (corto), usato come equivalente a μικρός
TDNT - 4: 648,593
Numero Strong: G1646
aggettivo

1) più piccolo, minimo
   1a) di grandezza
   1b) di quantità: della gestione degli affari
   1c) di importanza: quello che è di minor importanza
   1d) di autorità: di comandamenti
   1e) di stima: di persone
   1f) di grado: di persone

ἐλαχίστη: nom. sing. femm. superl.
ἐλάχιστον, ἐλάχιστόν: acc. sing. neut. superl.
ἐλάχιστος: nom. sing. masc. superl.
ἐλαχιστοτέρῳ: dat. sing. masc. comp.
ἐλαχίστου: gen. sing. neut. superl.
ἐλαχίστῳ: dat. sing. neut. superl.
ἐλαχίστων: gen. pl. femm. superl., gen. pl. masc. superl., gen. pl. neut. superl.

(+) minimo: 3
(+εἰς) pochezza: 1
ciò che essere minimo: 1
cosa minimo: 2
di cosa minimo: 1
minimo: 4
minimo cosa: 1
piccolezza: 1
Totale: 14

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω