ἐλάσσων (elassôn)

comparativo della stessa parola di ἐλάχιστος
TDNT - 4: 648,593
Numero Strong: G1640
aggettivo

1) meno
   1a) di età (più giovane)
   1b) di grado
   1c) di eccellenza, peggiore

ἐλάσσονι: dat. sing. masc. comp.
ἐλάσσω: acc. sing. masc. comp.
ἔλαττον: acc. sing. neut. comp., nom. sing. neut. comp.

inferiorità: 1
meno: 1
meno buono: 1
minoranza: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω