ἐλεύθερος (eleutheros)

probabilmente dall'alternativa di ἔρχομαι
TDNT - 2: 487,224
Numero Strong: G1658
aggettivo

1) libero
   1a) in senso civile, uno che non è uno schiavo
   1b) di qualcuno che smette di essere uno schiavo, liberato, redento
2) libero, esente, non costretto, non legato da un'obbligazione
3) in senso etico: libero dal giogo della legge mosaica

ἐλευθέρα: nom. sing. femm.
ἐλευθέρας: gen. sing. femm.
ἐλεύθεροι, ἐλεύθεροί: nom. pl. masc.
ἐλεύθερος: nom. sing. masc.
ἐλευθέρους: acc. pl. masc.
ἐλευθέρων: gen. pl. masc.

(+) liberare: 1
donna liberare: 3
esentare: 1
liberare: 15
liberare di: 1
uomo liberare: 2
Totale: 23

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω