ἐνέργημα (energêma)

da ἐνεργέω
TDNT - 2: 652,251
Numero Strong: G1755
sostantivo neutro

1) cosa fatta
2) effetto, operazione

ἐνεργήματα: nom. pl.
ἐνεργημάτων: gen. pl.

di operare: 1
potenza: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω