ἐναντίον (enantion)

da ἐναντίος
Numero Strong: G1726
preposizione

1) di fronte, opposto
   1a) di luogo, opposto, contrario (del vento)
2) metaforicamente
   2a) contrario come avversario, ostile, antagonistico in sentimento o atto
   2b) un oppositore

ἐναντίον: prep.

contro: 1
davanti: 4
davanti a: 1
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω