ἐνδύω (enduô)

da ἐν e δύνω (nel senso di affondamento in un indumento)
TDNT - 2: 319,192
Numero Strong: G1746
verbo

1) affondare in (abbigliamento), mettersi, vestirsi

ἐνδεδυμένοι: med. pf. ptc. nom. pl. masc.
ἐνδεδυμένον: med. pf. ptc. acc. sing. masc.
ἐνδεδυμένος: med. pf. ptc. nom. sing. masc.
ἐνδυσάμενοι: med. aor. ptc. nom. pl. masc.
ἐνδυσάμενος: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
ἐνδύσασθαι: med. aor. inf.
ἐνδύσασθε: 2pl. med. aor. imptv.
ἐνδύσατε: 2pl. att. aor. imptv.
ἐνδύσησθε: 2pl. med. aor. cong.
ἐνδύσηται: 3sing. med. aor. cong.
ἐνδυσώμεθα: 1pl. med. aor. cong.
ἐνέδυσαν: 3pl. att. aor. ind.
ἐνεδύσασθε: 2pl. med. aor. ind.
ἐνεδύσατο: 3sing. med. aor. ind.

(+αὐτός) rivestire: 1
avere: 1
indossare: 3
portare: 1
rivestire: 15
vestire: 6
Totale: 27

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω