ἐπίσταμαι (epistamai)

a quanto pare una voce media di ἐφίστημι (con νοῦς implicito)
Numero Strong: G1987
verbo

1) mettere la propria attenzione su, fissare i propri pensieri su, rivolgere sé stesso o la propria mente a, pensare ad una cosa
   1a) è informato di, comprendere
   1b) conoscere

ἐπίσταμαι: 1sing. med. pres. ind.
ἐπιστάμενος: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
ἐπίστανται: 3pl. med. pres. ind.
ἐπίστασθε: 2pl. med. pres. ind.
ἐπίσταται: 3sing. med. pres. ind.

capire: 1
conoscere: 2
sapere: 10
sapere chi essere: 1
Totale: 14

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω