ἐφίστημι (efistêmi)

da ἐπί e ἵστημι
Numero Strong: G2186
verbo

1) mettere a, posare su o sopra
   1a) stare accanto, essere presente
   1b) stare sopra, mettersi sopra
      1b1) usato soprattutto di persone che si incontrano per caso improvvisamente
         1b1a) un angelo, dell'avvento di angeli
         1b1b) di sogni
      1b2) di mali che capitano
   1c) essere a mano
      1c1) essere pronto
   1d) di tempo
      1d1) capitare
         1d1a) di pioggia

ἐπέστη: 3sing. att. aor. ind.
ἐπέστησαν: 3pl. att. aor. ind.
ἐπιστάντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
ἐπιστὰς: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
ἐπιστᾶσα: att. aor. ptc. nom. sing. femm.
ἐπιστῇ: 3sing. att. aor. cong.
ἐπίστηθι: 2sing. att. aor. imptv.
ἐφέστηκεν: 3sing. att. pf. ind.
ἐφεστὼς: att. pf. ptc. nom. sing. masc.
ἐφεστῶτα: att. pf. ptc. acc. sing. masc.
ἐφίσταται: 3sing. med. pres. ind.

a improvvisare: 1
accostare: 1
apparire davanti: 1
assalire: 1
cadere: 1
chinare: 1
fermare: 1
giungere: 2
insistere: 1
intervenire: 1
presentare: 4
sopraggiungere: 3
venire: 2
venire addosso: 1
Totale: 21

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω