ἐπαγγελία (epaggelia)

da ἐπαγγέλλομαι
TDNT - 2: 576,240
Numero Strong: G1860
sostantivo femminile

1) annuncio
2) promessa
   2a) l'atto di promettere, una promessa data o da dare
   2b) una cosa o benedizione promessa

ἐπαγγελία: nom. sing.
ἐπαγγελίᾳ: dat. sing.
ἐπαγγελίαι: nom. pl.
ἐπαγγελίαις: dat. pl.
ἐπαγγελίαν: acc. sing.
ἐπαγγελίας: acc. pl., gen. sing.
ἐπαγγελιῶν: gen. pl.

(+) promettere: 3
consenso: 1
di promettere: 2
non tradotto: 1
promettere: 43
promettere di: 2
Totale: 52

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω