ἐπαρχεία (eparcheia)

da una parola composta da ἐπί e ἄρχω (con il significato: un governatore di un distretto, "eparch")
Numero Strong: G1885
sostantivo femminile

1) l'ufficio di un governatore o prefetto
2) la regione sottoposta a un prefetto
   2a) una provincia dell'impero romano, o una provincia più grande, oppure un pendaglio ad una provincia più grande, la Palestina era così a quella della Siria

ἐπαρχείᾳ: dat. sing.
ἐπαρχείας: gen. sing.

provincia: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω