ἐπιφαύσκω (epifauskô)

una forma di ἐπιφαίνω
TDNT - 9: 310,*
Numero Strong: G2017
verbo

1) splendere su
   1a) Cristo verserà su di te la verità divina come il sole dà luce agli uomini svegliati dal sonno

ἐπιφαύσει: 3sing. att. fut. ind.

inondare di lucere: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω