ἐπιφαίνω (epifainô)

da ἐπί e φαίνω
TDNT - 9: 7,1244
Numero Strong: G2014
verbo

1) mostrare
   1a) portare alla luce
2) apparire, divenire visibile
   2a) di stelle
3) divenire chiaramente noto, farsi vedere

ἐπεφάνη: 3sing. pass. aor. ind.
ἐπιφαινόντων: att. pres. ptc. gen. pl. neut.
ἐπιφᾶναι: att. aor. inf.

manifestare: 2
per risplendere: 1
vedere: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω