ἐπικαλύπτω (epikaluptô)

da ἐπί e καλύπτω
Numero Strong: G1943
verbo

1) coprire

ἐπεκαλύφθησαν: 3pl. pass. aor. ind.

coprire: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω