ἐπισκοπή (episkopê)

da ἐπισκέπτομαι
TDNT - 2: 606,244
Numero Strong: G1984
sostantivo femminile

1) investigazione, ispezione, visita
   1a) l'atto con cui Dio guarda e valuta le vie, gli atti e il carattere degli uomini, per giudicarli nel modo appropriato
   1b) sorveglianza
      1b1) compito di sorvegliare, ufficio, chiamata, l'ufficio di un anziano
      1b2) il sorvegliante o persona che presiede in una chiesa cristiana

ἐπισκοπὴν: acc. sing.
ἐπισκοπῆς: gen. sing.

(+σύ) visitare: 1
incaricare: 1
incaricare di vescovo: 1
visitare: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω