ἐξεραυνάω (exeraunaô)

da ἐκ e ἐραυνάω
TDNT - 2: 655,255
Numero Strong: G1830
verbo

1) ricercare, cercare ansiosamente e diligentemente
Ricercare, investigare completamente (era usato per descrivere un cane che annusava qualcosa). I profeti investigavano per cercare il tempo dell'apparenza del Messia.

ἐξηραύνησαν: 3pl. att. aor. ind.

fare ricercare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω